เยาวชนกับชั้นแห่งความรุนแรง : เป็นทั้งเหยื่อ, ผู้กระทำ และผู้มีส่วนกระทำ?

รายงาน กอส.

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อประกอบการสัมมนาเรื่อง “รายงานกอส. : บทวิจารณ์และก้าวต่อไปของเยาวชน” วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22-23 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ และห้องประชุม 12 ชั้น 2 ตึกเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ช่วงนั้น รายงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เพิ่งออกมาได้ไม่นาน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ผมรู้สึกหงุดหงิดใจอยู่บ้างกับคำวิจารณ์บางกลุ่ม ในช่วงนั้น ผมและน้องๆที่สนใจเรื่องภาคใต้ได้ตั้งกลุ่มกันขึ้นมา ชื่อ “เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพสามจังหวัดภาคใต้” จึงช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมา และชักชวนเยาวชนทั้งภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก และโดยเฉพาะภาคใต้มารวมตัวกันพูดคุยเรื่องภาคใต้ โดยอาศัย รายงานกอส.เป็นตัวช่วยแสดงทัศนะความคิดเห็นของเยาวชนไทยในภูมิภาคต่างๆให้สังคมรับรู้ และให้แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ความคิดเห็นของกันและกัน

โดยหลักๆแล้ว บทความชิ้นนี้เกิดจากการตั้งคำถามว่า “เยาวชนไทยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดภาคใต้?” และ “ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยกับความรุนแรงดังกล่าวมีอยู่กี่ลักษณะ?” และพยายามชี้ให้เห็นว่าเยาวชนทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ เกี่ยวข้องอย่างไรกับเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้บ้าง กรอบโครงหลักของงานนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากบทความเรื่อง “เป็นทั้ง “เหยื่อ” และ “ฆาตรกร”? ” ในหนังสือเรื่อง “อาวุธมีชีวิต?” ของ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาิวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยหอบสังขารจากสามย่านไปขอนั่งเรียน sit-in ด้วยใหม่ๆที่ท่าพระจันทร์

>>>อ่านฉบับเต็ม (PDF: 7 หน้า A4)

หมายเหตุ#1 : เผยแพร่ในเว็บศูนย์ข่าวอิศรา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549

หมายเหตุ#2 : สำหรับตัวรายงาน กอส. เองนั้น เข้าใจว่าไม่สามารถหาได้บนเว็บไซต์แล้ว และเว็บทางการของ กอส. เอง ก็ปิดไปแล้วด้วยโดยไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้น หากต้องการอ่านรายงานฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้จากข้างล่างนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: