note: Nonviolent Crescent

Chaiwat Satha-Anand (1993) “The Nonviolent Crescent: Eight Theses on Muslim Nonviolent Actions” in Islam and nonviolence, edited by Glenn D. Paige, Chaiwat Satha-Anand (Qader Muheideen), Sarah Gilliatt (Honolulu : Center for Global Nonviolence Planning Project, Matsunaga Institute for Peace, University of Hawaii)

[ดู annotation ของบทความนี้]

หมายเหตุ : เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอและคงไม่มีโอกาสได้กลับมาทำใหม่ สิ่งที่เขียนข้างล่างนี้ มิใช่ summary ของบทความ Nonviolent Crescent ทั้งบทความ ผมหยิบมาเฉพาะเพียงประเด็นสำคัญเท่านั้น

แนวคิดสันติวิธีมีปรากฏอยู่ในขุมปัญญาอิสลามเช่นกัน บทความนี้นับเป็นบทความที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่ชัยวัฒน์พยายามวางหลักการสันติวิธีในแบบมุสลิม  ในงานชิ้นนี้ ชัยวัฒน์ได้วิเคราะห์ประสบการณ์การใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาการฆ่าล้างแค้นกันระหว่างสองหมู่บ้านมุสลิมในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงระหว่างปี 2525-2527 และเหตุการณ์การเดินขบวนประท้วงโดยสันติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2518 ที่ปัตตานี พร้อมไปกับการพิจารณาแนวคิดญิฮาดและแนวคิดการให้ความสำคัญกับชีวิตที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อสรุปปฏิบัติการการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงของชาวมุสลิมไว้ 8 ประการ ได้แก่

  1. ปัญหาความรุนแรงเป็นปัญหาสำคัญของปริมณฑลทางศีลธรรมของอิสลาม
  2. หากจะมีการใช้ความรุนแรงโดยมุสลิมแล้ว ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ซึ่งถูกกำหนดในคัมภีร์อัลกุรอานและหะดีษ
  3. การใช้ความรุนแรงแบบเหวี่ยงแหโดยไม่แยกแยะว่าใครที่เกี่ยวข้องหรือไม่ในการต่อสู้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในทัศนะอิสลาม
  4. การใช้เทคโนโลยีการทำลายล้างสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะกระทำได้
  5. ในโลกปัจจุบัน มุสลิมไม่สามารถที่จะใช้ความรุนแรงได้
  6. อิสลามสอนให้มุสลิมต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้วยความเข้าใจที่ว่า ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีจุดหมายปลายทาง เช่นเดียวกับสิ่งถูกสร้างอื่นๆทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้า
  7. จะถูกต้องตามหลักอิสลามได้อย่างแท้จริงนั้น มุสลิมต้องใช้วิธีการไม่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้
  8. ศาสนาอิสลามอุดมไปด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งปฏิบัติการไร้ความรุนแรงมากมาย ทั้งการทำอารยะขัดขืน การมีระเบียบวินัยที่เข้มแข็ง การแบ่งปันและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความเพียรพยายามและความเสียสละ ตลอดจนความเชื่อในเอกภาพของชุมชนมุสลิมและความเป็นหนึ่งเดียวของมวลมนุษย์

นี้ควรกล่าวไว้ด้วยว่าแม้ข้อเสนอที่สอง ชัยวัฒน์จะเห็นว่าอิสลามอนุญาตให้ใช้ความรุนแรงภายใต้ข้อกำหนดของศาสนา แต่ก็ถูกจำกัดด้วยข้อเสนอที่ห้าแล้วว่าในบริบทโลกปัจจุบัน มุสลิมไม่สมารถใช้ความรุนแรงได้อีกต่อไป  งานชิ้นนี้ของชัยวัฒน์นับเป็นการพยายามเสนอหลักการพื้นฐานสำหรับการต่อสู้แบบสันติวิธีให้กับชาวมุสลิมที่สำคัญชิ้นหนึ่งทีเดียว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: