annotation : การจัดการ “ความจริง” กึ่งศตวรรษปัตตานี

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (กำลังจะตีพิมพ์), ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง” : ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

[อ่าน summary ของบทความนี้]

วิธีการจัดการความจริงให้ “อยู่กับ” สังคมได้โดยไม่รบกวนรากฐานของสังคมมากนัก. ผลของความรุนแรงต่อวิธีการจัดการความจริง. ใช้วิธีวิทยาดวงตาค้างคาวศึกษากระบวนการจัดการ “ความจริง” ต่อ “ปัญหาที่ไม่ลงตัว” เกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดภาคใต้ในรอบ 50 ปีผ่านกรณีศึกษาสำคัญ 4 กรณี คือ กบฎดุซงญอ (2491) ผ่านอนุสาวรีย์ลูกปืน; กรณีหะยีสุหลงหายตัวไป (2497) ผ่านการตั้งมูลนิธิ; กรณีการสังหาร 5 ศพที่สะพานกอตอ (2518-9) ผ่านนวนิยาย; เหตุระเบิดใกล้ที่ประทับของในหลวงและพระราชินีที่ยะลา (2520) ผ่านข่าวหนังสือพิมพ์; “ความจริง” ที่ถูกจัดการผ่านวิธีการ “บอก” บางส่วน และในขณะเดียวกัน การ “บอก” นี้ก็ได้ไป “บัง” บางสิ่งเอาไว้ด้วย; สถานะความเป็น “เรื่องแต่ง” (fiction) ของนวนิยาย ซึ่งมักถูกมองว่า “ไม่จริง” ทำให้ปลอดภัยที่จะบอกกล่าวเรื่องราวที่ “เป็นจริง” ได้ “สมจริง” รอบด้านและตรงไปตรงมามากกว่าวิธีการอื่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: