annotation : ทฤษฎีสันติภาพจากทฤษฎีสงคราม

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2539), “ทฤษฎีสันติภาพ : พิจารณาจากบทเรียนของทฤษฎีสงคราม” ใน สันติฤษฎี\วิถีวัฒนธรรม, กรุงเทพฯ : โกมลคีมทอง

[ดู summary ของบทความนี้]

สันติภาพที่เป็นไปได้จริง สันติภาพในฐานะเป็นทั้งเรื่องระหว่างประเทศและภายในประเทศ สันติภาพในฐานะการจัดรูปแบบของสังคมและปัญหาความเป็นธรรมอื่นๆ ที่มากกว่าเพียงการปลอดจากสงคราม งานคลาสิคเรื่อง On War ของนักทฤษฎีสงคราม Karl von Clausewitz กลยุทธ์หรือทฤษฎีแห่งการใช้กำลังทหารในการรบ ยุทธศาสตร์หรือทฤษฎีแห่งการใช้การรบเพื่อวัตถุประสงค์ของสงคราม ความไร้กฎเกณฑ์ตายตัวของสงครามจริง ปัจจัยด้านจิตใจและศีลธรรม การปฏิสัมพันธ์และผลกระทบเนื่องกันระหว่างคู่ปฏิปักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับวิธีการที่แตกต่างกันระหว่างระดับกลยุทธ์กับระดับยุทธศาสตร์ ลักษณะเป็นสหวิทยาการของทฤษฎีสันติภาพ ทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์และเกื้อกูลให้เกิดการกระทำ (praxis)

Advertisements

One comment

  1. I simply couldn’t depart your site prior to suggesting that I actually
    enjoyed the standard info a person supply to your guests?
    Is going to be again continuously to investigate cross-check new posts

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s