สงครามสิ้นสุด

วันก่อน เราเคย…มองชีวิต
และบางครั้ง จากที่ไกล…มองความตาย
และที่ไกลโพ้น ไกลจากเรา…มองนิรันดร์

วันนี้ จากที่ไกล เรามอง…ชีวิต
ที่ใกล้เรา คือความตาย
และบางที ที่ใกล้กว่า คือนิรันดร์

…………………………..

The End of a War

In former days we used to look at life, and sometimes from a distance, at death, and still further removed from us, at eternity. Today it is from afar that we look at life, death is near us, and perhaps nearer still is eternity.

Jean Bouvier, a French subaltern, February 1916.

…………………………..

ประพันธ์โดย Herbert Read.
จาก Jon Silkin. The Penguin Book of First World War Poetry. Penguin Group. 1996 [1979, 1981] p.160

Advertisements

One Response to สงครามสิ้นสุด

  1. Codi says:

    First blog I read after wakeup from sleep today!

    —————————-
    #1 Top Search Engine – Google

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: