เยือนอารามแห่งลางดี

ฉันควบม้าก่อนไก่ขัน
ยามถึงอาราม
ระฆังย่ำค่ำกังวาน
กำยานโชยกลิ่นในอากาศนิ่ง
พระจันทร์ลอยเหนือชายป่า
เรือนพักของเหล่าบุรุษแห่งสันติและวินัย
ให้ฉันอาศัยจนอรุณรุ่ง
คืนนี้ไม่มีใครติดตาม
บนหนทางสู่ป่าลึก
มีเพียงเสียงพระสวดมนต์
ก้องอยู่ในหมู่ไม้ที่มืดลง

โดย หลู่ฉี

……………………

Visit to the Monastery of Good Omen

I take horse before cockcrow
And arrive at the monastery
As the evening bell is ringing.
The smell of incense
Permeates the quiet air.
The new moon sets over the edge of the forest.
The home of the men of peace and order
Has been loaned to me
As refuge until day dawns.
No one will follow me tonight
Along the road through the deep fir forest.
Only the chanting of the monks
Echoes between the darkening trees.

by Lu Chi

……………………

from Kenneth Rexroth, ed. Love and The Turning Year : One Hundred More Poems from the Chinese, NY, USA :New Directions Books. 1970, p.30

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: