ในหมู่บ้านกลางหุบเขา

ดอกไม้ป่าหญ้าผุดขึ้น
จากบันไดปะรำโบราณ
อาทิตย์อัศดงท่ามกลาง
ขุนเขารกทึบ
รวงรังครั้งหนึ่งอยู่ใต้
ชายคางดงามแห่งราชวัง
ของเจ้าชายหนุ่ม
ค่ำนี้ เหล่านางแอ่นเหิน
ไปมาระหว่างบ้าน
ของคนตัดฟืนและคนงานเหมือง

โบราณโพ้นไกลกว่าขั้นบันได
คือทิวกำแพงหินใหญ่
ทอดแนวแห้งกว้างไกล
ปกคลุมด้วยหญ้ามอสและตะไคร่
หากท่านย่างเข้าไป
ด้วยนิ่งเงียบและเลียนเสียงของพวกมัน
ท่านสามารถสนทนาได้ทั้งวัน
กับกบเขียดที่อาศัย ที่นั้นแล

หวางฮั่งกัง
—————————-
IN THE MOUNTAIN VILLAGE

Wild flowers and grass grow on
The ancient ceremonial
Stairs. The sun sets between the
Forested mountains. The swallows
Who nested once in the painted
Eaves of the palaces of
The young prince are flying
This evening between the homes
Of woodcutters and quarrymen.

More ancient by far than the stairs
Are the cyclopean walls
Of immense dry laid stones covered
With moss and ferns. If you approach
Quietly and imitate their
Voice, you can converse all day
With the tree frogs who live there.

WANG HUNG KUNG

Kenneth Rexroth, ed. Love and The Turning Year : One Hundred More Poems from the Chinese, NY, USA : New Directions Books. 1970, p.119

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: