ศิลปะกับความรุนแรงเรื้อรัง

ใช้สำนึกเชิงศิลปะ
สร้างสิ่งไม่คาดถึง
ท่ามกลางสถานการณ์
ร้อนแรง บีบเค้น
ใช้ความกล้า
เผชิญความเสี่ยง
ใส่ใจรายละเอียดสิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึ้น ณ ชั่ว ขณะนั้น
ทะลุทะลวง
อดีตอันดำรงอยู่ในปัจจุบัน
เปิดทางสู่อนาคต
ดึงศักยภาพอันไพศาล
ของสิ่งมองไม่เห็น
คาดการณ์ไม่ได้
มิอาจควบคุม
ก่อเกิดความพลิกผัน
ในจิตใจผู้คน
ผู้อยู่ท่ามกลางวิกฤต
ความเร่งด่วนของสถานการณ์
กระตุกใจฉุกคิด
กระตุ้นความรู้สึก
คืนสู่ความป็นมนุษย์
แทงให้ลึกสุดปลายหยั่ง
ณ ก้นบึ้งของจิตใจ
ให้ไม่เหลือที่ทาง
กลับคืนสู่ความสบายใจ
ได้ดังเดิม

ใช้ทั้งหมดของชีวิต
ทั้งความฝัน ความหวัง ที่วาดไว้
ทั้งความหมาย ที่เคยให้ แก่ชีวิตตน
ทั้งเดิมพันที่วางไว้ในอนาคต

เวลาหยุดชั่วขณะ
เป็นขณะแห่งทั้งหมด
อดีตและอนาคตไหลรวม
ในปัจจุบัน
เป็นปัจจุบันที่แทงตลอดทุกอณู…ของชีวิต
เป็นห้วงเวลา เมื่อชีวิตทั้งหมดในทุกกาล
เผชิญตรงๆ กับทุกสิ่งตรงหน้า
อย่างเปล่าเปลือย ไม่ปกปิด
ไม่ปัดป้อง ไม่หลีกเร้น
เป็นดวงจิต ไร้สิ่งตกแต่ง
สัมผัสชั่วขณะ แห่งทั้งหมด
ขยายสู่สภาวะ อันไพศาล
ไม่คาดหวัง แม้ผลที่เกิดขึ้น
ชั่วขณะนั้น มนุษย์เนื้อๆ
นั่งอยู่กับโลกแท้ทั้งมวล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s