ในปมยุ่ง…ความขัดแย้งยืดเยื้อ

เพราะไม่อาจควบคุมสิ่งใดได้โดยใช้เพียงทฤษฎี
เพราะต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์/บริบท/ปฏิบัติการจริง
………. ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่มีพลวัต ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จึงต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ
จึงต้องใช้ศักยภาพของนักเฝ้ามองใยแมงมุม
………. ที่มองเห็นสิ่งไม่คาดฝันอันมีศักยภาพมหาศาล
………. ต่อการเปลี่ยนแปลง และแฝงฝังอยู่ทั่วทุกแห่ง
………. ในสภาวะอันซับซ้อน
จึงต้องรู้จักปรับตัว อย่างชาญฉลาดและมีเฉลียวคิด
………. เหมือนปูที่เดินลดเลี้ยวลัดเลาะ เพื่อไปข้างหน้า
………. เหมือนอุโมงค์คดเคี้ยวเลี้ยวรอดผ่านภูเขาไฟ
จึงต้องกระโดดลงน้ำ คลุกวงใน ยอมมือเปื้อน
………. โดยที่ยังมี จินตนาการถึงภาพกว้าง จากมุมสูง
………. ขณะเดียวกัน ก็ทำงานค่อยๆสร้าง ความเปลี่ยนแปลง
………. ทีละน้อย ทีละน้อย ทุกวัน เหมือนการทำงานของผิวหนัง
ดังนั้น นั่งอยู่บนหอคอยอย่างเดียว จึงไม่พอ
คลุกดินตลอดเวลา ก็พร่องไป
น่าจะเป็นปฏิบัติการอย่างมีสำนึกเชิงทฤษฎี
และปล่อยให้เสียงภายในเป็นผู้นำทาง.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: