New Social Contract & Thai Political Conflict

[download Thai report, 40 pages][another link]
[download English version, 36 pages][another link]

(for English, please scroll down)

ได้ฤกษ์อัพเดทเว็บบล็อคตัวเองอีกครั้งครับ

งาน “สัญญาประชาคมใหม่ : ทางออกจากความขัดแย้งช่วงเปลี่ยนผ่านการเมืองของไทย” ทำเสร็จร่างแรกตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมปีที่แล้วแล้ว แต่กว่าจะมีเวลาแก้ไข ตรวจทานความเรียบร้อย และตกลงกับทาง FES (Friedrich Ebert Stiftung) เรื่องวันเปิดตัวหนังสือ ก็ปาเข้าไปเดือนปลายกรกฎาคม 2555 แน่ะครับ

งานนี้เป็นผลจากการดำเนินโครงการ Deliberative Focus Group ที่ รศ.ดร.โคทม อารียา แห่งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคุณ Marc Saxer แห่ง FES ซึ่งเชิญนักคิดชั้นนำของไทยมาพูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาวิกฤติการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมา ที่แสดงอาการออกมาตั้งแต่ปี 2548 และวิเคราะห์ย้อนหลังกลับไปจากนั้นอีกระยะหนึ่ง จัดวงคุยเล็กๆ เจอกันราวเดือนละครั้ง และพูดคุยกันมาราวๆ 1 ปี ส่วนผมเป็นคนเรียบเรียงไอเดีย เนื้อหา และประเด็นที่ได้จากวงคุยในโครงการนี้ ให้เป็นเอกสารเล่มนี้ขึ้น โดยตอนเรียบเรียง ก็ผสมกับวงคุย/สัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกเล็กน้อย ที่จัดโดย FES และเนื้อหาจากเอกสาร/บทความ/หนังสือ และงานเขียนชิ้นอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันอีกจำนวนหนึ่ง

งานชิ้นนี้ที่ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ โดยความสนับสนุนของทาง FES ตลอดโครงการ รวมทั้งนำเอกสารภาษาไทยที่ผมเขียนขึ้น ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณอาจารย์และนักคิดต่างๆที่ให้แง่มุมและการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจต่อสังคมการเมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่านนี้อย่างลุ่มลึกและแหลมคม ขอบคุณสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung ที่ให้โอกาสและความไว้วางใจให้เรียบเรียงเอกสารชิ้นนี้ขึ้น และขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อคุณ Marc Saxer ที่ช่วยอ่านงานเขียนชิ้นนี้อย่างละเอียด (แน่นอน หลังจากที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) และให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจมากมาย เสียดายที่ไม่มีเวลาแก้ไขได้ทันตามข้อเสนอแนะของเขา นอกจากนี้ ขอขอบคุณ คุณดวงหทัย บูรณเจริญกิจ, คุณทัศนวรรณ บรรจง และ คุณอรณัฐ นรพฤทธิ์ สำหรับการติดต่อ ประสานงาน และการจัดการอื่นๆ จนเอกสารชิ้นนี้สามารถตีพิมพ์ออกมาได้ และขอขอบคุณผู้แปล ซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบนาม ที่ช่วยแปลงานเขียนภาษาไทยของข้าพเจ้า ออกมาเป็นภาษาอังกฤษในครั้งนี้

[download Thai report, 40 pages][another link]
[download English version, 36 pages][another link]

Here’s come another chance for updating my blog again.

Actually, this paper, entitled “A New Social Contract: The Way out for Thailand’s Political Transformation Crisis”, was finished its first draft since the big flood of Thailand’s central area last year. But due to my difficaulty of allocating available time to revise, re-check everything–we come up with FES (Friedrich Ebert Stiftung) on this book launching day at the end of July 2012.

This report is the written result of a project entitled “Deliberative Focus Group”, co-worked by Prof. Gothom Arya (Institute of Human Rights and Peace Studies) and Dr. Marc Saxer (Friedrich Ebert Stiftung). The project invited many leading thinkers of Thailand to talk about Thailand’s political crisis that manifested since 2005 and might be analyzed back to the past many years or even decades. The mini deliberative forum was hold up once a month and continuously about a year. My role is to complie idea, analysis, issues from these forums and to write it as an article. The some content of this articel were additionally from other round table and seminar, hold by FES, and also some more of the relevant document/article/book

This published article are fully supported by FES, including the translation from my Thai writing into English version.

I’d like to thank you every professors and thinkers for their very deep and sharp perspective/analysis in attempt to understand what wrong and what actually happen in the transition phase of Thailand’s political crisis. Thank you the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol Unversity and Friedrich Ebert Stiftung in giving me an opportunity and trust in writing this article. A special thanks for Marc Saxer for reading the manuscript and giving the very detailed and useful comment (surely, after translating into English version). It’s so regret that we have no time left to revise this writing again. Moreover, I’d like to thanks Ms.Duanghathai Buranajaroenkit, Ms.Thatsanavanh Banchong, and Ms. Oranutt Narapruet for working hard in coordination and many other logistic works, so that this article can be published. Finally, thanks for the anonymous translator in translating my Thai manuscript into English version.

[download Thai report, 40 pages][another link]
[download English version, 36 pages][another link]

 

Photo credit : https://pantip.com/topic/33063229

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s