ทิเบต-อินเดียน

May 5, 2009

กว้างใหญ่ แห้งแล้ง
ฝุ่นคลุ้ง รุนแรง
หิมะ กระหน่ำ
พลัง ธรรมชาติ

ขุนเขา ตระหง่าน
ดิน น้ำ  บริสุทธิ์
ฟ้ากว้าง เมฆเคลื่อน
สุขสงบ เสรี

Advertisements

อันตรธาน

May 5, 2009

เวิ้งว้าง
เวียนวน
ขุ่นข้น
เคลือบคลุม
ซับซ้อน
ยุ่งเหยิง
ดิบเถื่อน
ดารดาษ
แจ่มกระจ่าง
แผ่วเบา
ว่างเปล่า
…บรรพกาล

หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อบทกวีจาก “บรรพกาล” เป็น “อันตรธาน” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552


เยือนอารามแห่งลางดี

February 20, 2009

ฉันควบม้าก่อนไก่ขัน
ยามถึงอาราม
ระฆังย่ำค่ำกังวาน
กำยานโชยกลิ่นในอากาศนิ่ง
พระจันทร์ลอยเหนือชายป่า
เรือนพักของเหล่าบุรุษแห่งสันติและวินัย
ให้ฉันอาศัยจนอรุณรุ่ง
คืนนี้ไม่มีใครติดตาม
บนหนทางสู่ป่าลึก
มีเพียงเสียงพระสวดมนต์
ก้องอยู่ในหมู่ไม้ที่มืดลง

โดย หลู่ฉี

……………………

Visit to the Monastery of Good Omen

I take horse before cockcrow
And arrive at the monastery
As the evening bell is ringing.
The smell of incense
Permeates the quiet air.
The new moon sets over the edge of the forest.
The home of the men of peace and order
Has been loaned to me
As refuge until day dawns.
No one will follow me tonight
Along the road through the deep fir forest.
Only the chanting of the monks
Echoes between the darkening trees.

by Lu Chi

……………………

from Kenneth Rexroth, ed. Love and The Turning Year : One Hundred More Poems from the Chinese, NY, USA :New Directions Books. 1970, p.30


%d bloggers like this: